Ontslag en toegang tot een WW-uitkering

Als een werknemer wordt ontslagen heeft hij er groot belang bij dat een sociale zekerheidsuitkering wordt toegekend. Er kan een beroep worden gedaan op verschillende uitkeringen. Op welke uitkering een beroep kan worden gedaan is afhankelijk van de vraag of (en zo ja, in hoeverre) iem
Read More

Enkele opvallende ontslagzaken uit 2016

Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 zijn er in 2016 een aantal interessante ontslagzaken geweest. Onderstaand treft u een selectie van deze zaken aan. De lolbroek Een van de medewerkers van een woongroep voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hou
Read More

Bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kunnen een grote hoeveelheid aan bijzondere bedingen worden opgenomen. In dit artikel worden twee van dergelijke bedingen besproken: het concurrentiebeding en het proeftijdbeding. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding houdt in dat een werknemer na het ei
Read More

Transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid op de schop

Uit de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van het Ministerie van SWZ blijkt dat één van de knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid zal worden opgelost: betaling van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Waar werkgevers al veel kosten moeten maken
Read More

Zorgverlof op? “Deel” met een collega!

De Overheid onderzoekt het delen van verlof tussen collega’s. Wanneer een werknemer die mantelzorg verleent alle andere voor hem openstaande vormen van verlof heeft opgebruikt – hij moet bijvoorbeeld onverwacht bijspringen en heeft geen kortdurend zorgverlof meer beschikbaar – ,
Read More

De aanzegplicht

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is de aanzegplicht ingevoerd. Deze plicht houdt in dat een werkgever uiterlijk één maand voor de afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) zijn werknemer schriftelijk moet mededelen of d
Read More

Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand?

Wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand? Het antwoord op deze vraag is van belang in verband met de toepasselijkheid van het grotendeels dwingende arbeidsrecht (bijvoorbeeld inzake het recht op het minimumloon, vakantiedagen en ontslagregels). Een arbeidsovereenkomst komt, kort
Read More
Beoordeling door klanten: 9.2/10 - 152 beoordelingen