Schuldeiser van een erfgenaam die de erfenis verwerpt; en dan?

Stel u bent de schuldeiser van iemand die een aandeel in een erfenis ontvangt. De erfgenaam is echter van plan om zijn recht op de erfenis te verwerpen. Wat gebeurt er dan precies? Als een erfgenaam zijn aandeel in een erfenis verwerpt dan is hij geen erfgenaam en ontvangt hij ook nie
Read More

Erfenis en beslag voor een niet-opeisbare vordering

Wanneer is een vordering opeisbaar? Dat hangt er vanaf. Gekeken moet worden naar de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt. Zo is het mogelijk dat in een contract een termijn is afgesproken waartegen de betaling moet plaatsvinden. Is de datum van de betalingsverplichting aangebrok
Read More

Schulden in een erfenis

Vanaf 1 september 2016 is nieuw in de wet opgenomen dat in bepaalde gevallen erfgenamen niet verplicht kunnen worden om schulden in een erfenis volledig te betalen indien zij die schulden niet hoefden te verwachten maar wel daarmee achteraf worden geconfronteerd. Hoe zit dat eigenlijk
Read More