Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer het ‘Wetsvoorstel houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid’ aangenomen. De bedoeling van deze wet is dat werkgevers gecompe
Read More

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers en vakbonden zijn dicht bij een akkoord over de loondoorbetaling bij ziekte, zo kopte de Telegraaf op 16 augustus jl. … … maar dat is nog niet zo. FNV-voorzitter Han Busker laat wetend at er wel gesprekken worden gevoerd, maar dat er voorlopig nog geen akkoord i
Read More

Transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid op de schop

Uit de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van het Ministerie van SWZ blijkt dat één van de knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid zal worden opgelost: betaling van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Waar werkgevers al veel kosten moeten maken
Read More
Beoordeling door klanten: 9.2/10 - 152 beoordelingen